Pomiar Serwis - Przedstawiciel Baylan w Polsce

Informujemy że firma Pomiar Serwis Sp z o.o.
jest jedynym autoryzowanym Dystrybutorem
produktów BAYLAN WATER METERS
na terenie całej Polski,
upoważniającą firmę
do sprzedaży produktów BAYLAN
i udziałuw postępowaniach przetargowych
w imieniu Producenta