System przedpłatowy Baylan

Prezentacja Systemu Przedpłatowego Zaliczkowego Baylan oferowanego przez Pomiar Serwis

System opiera się na zasadzie, że zużycie wody jest przeliczone a konsumenci są za nią obciążani zaliczkowo. Konsumenci zużywają ilość wody, jaka została przez nich opłacona w biurze i załadowana na specjalną kartę.Jeśli klient wcześniej zużyje opłaconą ilość wody, zdalny zawór zamyka dostęp do wody. Zawór zostaje ponownie otworzony w przypadku kolejnej zapłaty dokonanej przez konsumenta i załadowaniu karty. Dodatkowe kredyty, pozwalają na używanie przez konsumenta wody zanim nie załaduje karty. Konsumenci mogą załadować jednostki także w specjalnych punktach uruchomionych poza godzinami pracy.


Liczydło wodomierza zezwala na odczyt wodomierza zarówno na wyświetlaczu mechanicznym jak i cyfrowym. Wyświetlacz cyfrowy wskazuje takie dane jak:
  • załadowane jednostki
  • liczba całkowita jednostek
  • całkowite zużycie
  • poziom baterii
Korzystanie z kart umożliwia również punktom kontrolnym odczyt informacji o stanach ingerencji, okresów, stopni i taryf. Nowe taryfy i informacje na karcie są regularnie aktualizowane przy każdym jej załadowaniu. Po załadowaniu zaktualizowanych informacji do karty, wodomierz z łatwością odczytuje informacje i sam się aktualizuje.

W przypadku prób ingerencji wodomierz zamyka zawór i odcina zużycie wody. Pracownicy mogą resetować funkcje wodomierza za pomocą autoryzowanych kart. W przeciwnym razie licznik wody pozostanie w stanie biernym, nawet jeśli ma załadowane jednostki. Każdy wodomierz ma własną kartę, która może być eksploatowana tylko na przypisanym na nim wodomierzu.

Oprogramowanie

Oprogramowanie jest starannie zaprojektowane przez inżynierów Baylan, tak aby zaspokoić wszystkie potrzeby lokalnych administratorów. Zapewnia raporty takie jak:
  • faktury
  • raport abonenta
  • szczegółowy raport wodomierza

Zobacz również Wodomierze Przedpłatowe oferowane przez Baylan.